Zawartość opracowań i dokumentów

zawartość dokumentacjiTRZY EGZEMPLARZE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO, W SKŁAD KTOREGO WCHODZĄ:

 • opis,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
 • rzut dachu,
 • wszystkie niezbędne przekroje – przez całość oraz charakterystyczne fragmenty budynku,
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,
 • analiza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,
 • analiza możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę w wyznaczonej strefie ogrzewanej;

DWA EGZEMPLARZE PROJEKTU TECHNICZNEGO, W SKŁAD KTOREGO WCHODZĄ:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
 • opis,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
 • rzut dachu,
 • wszystkie niezbędne przekroje – przez całość oraz charakterystyczne fragmenty budynku,
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
 • detale charakterystycznych rozwiązań architektonicznych;
PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY

zawierający wiele dokładnych rysunków i detali konstrukcyjnych ze szczegółowo rozrysowanym zbrojeniem wszystkich elementów

 • opis techniczny,
 • skrócone obliczenia statyczne,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (fundamenty, parter, poddasze lub piętro),
 • rzut więźby dachowej,
 • detale elementów konstrukcyjnych (rzuty, przekroje),
 • wykaz stali,
 • wykaz drewna.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

wodno-kanalizacyjnych / centralnego ogrzewania / gazu / kanalizacji deszczowej

 • część opisowo-obliczeniowa wszystkich projektów,
 • rzuty kondygnacji – instalacja c.o.,
 • rozwinięcie instalacji c.o.,
 • rzut parteru – instalacja gazowa,
 • aksonometria instalacji gazowej,
 • rzuty kondygnacji – instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • rozwinięcie instalacji – wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • rzut parteru – kanalizacja deszczowa,
 • charakterystyka energetyczna – dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło; charakterystyka określa zapotrzebowanie energetyczne budynku niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ
 • opis i obliczenia techniczne,
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji teletechnicznej,
 • schemat tablicy bezpiecznikowej,
 • instalacja odgromowa.

ZGODA NA ZMIANĘ I ADAPATCJĘ PROJEKTU

Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego. Zakres zmian zawarty w zgodzie standardowej sprawdzisz tutaj.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego poszczególnych projektantów branżowych, w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

FIRMOWA TECZKA

Elegancka i praktyczna teczka na dokumentację projektową i inne dokumenty związane z budową domu.


© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek