Warunki zwrotu i wymiany

Przed złożeniem zamówienia na projekt powinieneś się upewnić, czy pasuje on na twoją działkę i czy spełnia lokalne warunki administracyjne. Jeśli nie jesteś tego pewien, dowiedz się więcej na ten temat w dziale Zanim wybierzesz projekt lub skontaktuj się z Pracownią. Ponieważ wybór i zakup projektu jest poważną decyzją, uznajemy prawo do jej zmiany. Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo naszych klientów, umożliwiamy zwrot dokumentacji w ciągu 14 dni lub jej wymiany w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu odbioru przesyłki.

UWAGA: każda dokumentacja projektowa jest przygotowywana na indywidualne zlecenie zamawiającego (zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dn.30.05.2014 – Art. 38, pkt 3 ustawy / pkt 8.9.1, pdpkt 3 Regulaminu) oraz zabezpieczona specjalną plombą, której usunięcie uniemożliwi jej zwrot. Jeśli otrzymałeś przesyłkę, ale masz wątpliwości i nie jesteś pewien czy dokonałeś słusznego wyboru, nie naruszaj plomby tylko wyślij informację o odstąpieniu od umowy na adres mailowy pracowni: domy@domyzwizja.pl w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przesyłki, a następnie postępuj zgodnie z procedurą zwrotu. Kosztorys wysyłany drogą elektroniczną nie podlega zwrotowi (zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dn. 30.05.2014 – Art. 38, pkt 13 ustawy / pkt 8.9.1, pdpkt 13 Regulaminu).


Główne warunki zwrotu i wymiany:

 • W wypadku zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przy wymianie w okresie 30 dni kalendarzowych od momentu odbioru przesyłki należy przesłać drogą mailową informację o odstąpieniu od umowy lub wymianie projektu

 • Cztery egzemplarze zwracanego lub wymienianego projektu muszą być zabezpieczone plombą, w stanie nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania, adaptowania itp.

 • Kosztorysu inwestorskiego, zapisanego w formie elektronicznej, dostarczonego pocztą mailową (w opcji: płatność przelewem) nie zwraca się.


Kolejność postępowania w przypadku zwrotu projektu

 1. Wyślij na adres mailowy pracowni: domy@domyzwizja.pl wypełniony formularz odstapienia od umowy lub informację o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu odbioru przesyłki. W mailu podaj: imię i nazwisko, numer zamówienia lub faktury oraz numer konta na jaki ma zostać przelana kwota zwrotna.

 2. Przygotuj przesyłkę zwrotną: powinna zawierać wszystkie zamówione elementy wraz z załącznikami (uprawnieniami projektantów, fakturą i zgodą na zmiany i adaptację).

 3. Wyślij na koszt własny przesyłkę zwrotną pod adres:
  Domy z Wizją, ul. Prymasa A. Hlonda 10 H/187, 02-972 Warszawa

 4. Po otrzymaniu przesyłki i akceptacji jej stanu Pracownia niezwłocznie wyśle na twój adres korespondencyjny podany w zamówieniu fakturę korygującą (bez konieczności odsyłania), a nastepnie w terminie 7 dni roboczych zwróci na podane wcześniej konto stosowną kwotę uwzględniającą elementy zamówienia oraz koszt dostawy.


Kolejnosc postepowania w przypadku wymiany projektu

 1. W ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu odbioru przesyłki wyślij na adres mailowy pracowni: domy@domyzwizja.pl informację o chęci zamiany projektu. W mailu podaj: imię i nazwisko, numer zamówienia lub faktury oraz powód zamiany.

 2. Przygotuj przesyłkę zwrotną: powinna zawierać wszystkie zamówione elementy wraz z załącznikami (uprawnieniami projektantów, fakturą i zgodą na zmiany i adaptację).

 3. Wyślij na koszt własny przesyłkę zwrotną pod adres:
  Domy z Wizją, ul. Prymasa A. Hlonda 10 H/187, 02-972 Warszawa

 4. Po otrzymaniu zwróconej dokumentacji i akceptacji jej stanu Pracownia niezwłocznie potwierdzi telefonicznie koszty oraz terminy związane z wymianą i wysyłką projektu zamiennego. Wymiana projektu obciążona jest dodatkową kwotą manipulacyjną (w wysokości 500 zł brutto) związaną z przygotowaniem dodatkowej dokumentacji. Jeśli wymieniasz projekt tańszy na droższy, kwotę do zapłaty będzie stanowiła różnica w cenie plus opłata manipulacyjna. W przypadku wymiany projektu droższego na tańszy zwrócimy na twoje konto kwotę będącą różnicą w cenie, pomniejszoną o kwotę manipulacyjną.

 5. Do przesyłki z projektem zamiennym zostanie załączona fakturą korygującą, którą należy podpisać i przekazać kurierowi w momencie odbioru. Pamiętaj, że podpisanie faktury korygującej jest niezbędnym warunkiem wymiany projektu.

 6. Dopuszcza się tylko jedną wymianę projektu na inny Produkt z oferty Domów z Wizją. Wymieniony projekt nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.


© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek