Wybór projektu, poza indywidualnymi preferencjami odnoszącymi się do jego wyglądu lub powierzchni, jest zależny od działki, jaką dysponujemy albo planujemy nabyć.

Najważniejsze kryteria związane z działką, które zadecydują o wyborze naszego przyszłego domu, to jej wielkość, orientacja względem stron świata oraz zapisy zawarte w tzw. Decyzji o Warunkach Zabudowy (potocznie zwanej wuzetką – WZ) lub Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP – potocznie zwanym planem miejscowym). Oba dokumenty są wydawane bądź uchwalane przez lokalny organ administracyjny, któremu podlega nieruchomość. Bardzo często właściciele lub nabywcy działek budowlanych nie zdają sobie sprawy z tego, że zawarte w tych dokumentach ustalenia mogą mocno ograniczać ich decyzyjność inwestycyjną, ponieważ ściśle regulują ramy przyszłej zabudowy na danym obszarze. MPZP i WZ określają m.in. dopuszczalne parametry domów jednorodzinnych, takie jak: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji (np. parterowy), wysokość budynku, rodzaj dachu (np. dwuspadowy), kąt nachylenia połaci itp. Dlatego pamiętaj, że przed wyborem i zakupem projektu należy bezwzględnie sprawdzić jego parametry z warunkami zabudowy albo zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trosce o bezpieczny wybór naszych klientów oferujemy bezpłatną analizę zgodności projektu z warunkami administracyjnymi. Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz mógł zrealizować wybrany projekt na swojej działce, prześlij na adres mailowy naszej pracowni domy@domyzwizja.pl skany mapy i aktualnych dokumentów (WZ lub wypisu z MPZP). Sprawdzimy zgodność projektu z ich ustaleniami oraz możliwością prawidłowego usytuowania go na działce.

Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią pierwszy krok w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.


© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek