Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego przyjmowanym w formie uchwały rady gminy, określającym przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Jeśli działka, którą dysponujemy bądź planujemy nabyć, jest położona na terenie podlegającym ustaleniom MPZP, można wystąpić o tzw. wypis z planu miejscowego lub sprawdzić jego zapisy na stronie internetowej lokalnego urzędu, najczęściej w biuletynie informacji publicznej. O wydanie wypisu, podobnie jak w wypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, może się starać nie tylko właściciel działki, ale każda osoba zainteresowana nieruchomością. W kategoriach swobody inwestycyjnej wariant z działką objętą planem miejscowym może być mniej korzystny od sytuacji, kiedy działka podlega warunkom zabudowy, ponieważ zawarte w nim ustalenia są wiążące, a możliwość uzyskania zmiany zapisów ograniczających wybór projektu jest praktycznie zablokowana długoletnim postępowaniem administracyjnym. Można by pomyśleć, że plany miejscowe utrudniają lub wręcz blokują inwestycje. Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków. Bardzo często gminy nastawione są przychylnie do inwestorów, a doskonałą metodą na ich przyciągnięcie jest tworzenie planów miejscowych z ograniczoną liczbą warunków kształtowania przyszłej zabudowy. Im większą swobodę decyzyjną ma inwestor, tym większa szansa na realizację inwestycji


© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek