Kolektory słoneczne

Charakterystyka kolektorów słonecznych

Główną funkcją kolektorów słonecznych jest podgrzewanie wody użytkowej, jednak ze względu na specyfikę klimatu w Polsce są one wykorzystywane w tym celu jedynie w ciepłym półroczu, tj. od kwietnia do października. Dociera wtedy do nas blisko 80% energii słonecznej (biorąc pod uwagę pomiary roczne). W praktyce oznacza to, że tylko część (ok. 40%) energii uzyskanej przez taką instalację jest efektywnie wykorzystana. Kolektorów słonecznych nie stosuje się do ogrzewania domu z powodu ich okresowej wydajności. Dostarczana przez nich moc w sezonie grzewczym jest po prostu zbyt niska. Ze względu na to racjonalność takiej inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od liczby domowników i zapotrzebowania na ciepłą wodę. Ponieważ czas zwrotu nakładów na zakup takiej instalacji nie jest krótki, największe efekty oszczędnościowe przyniesie ona w domach, gdzie planuje się duże zużycie wody użytkowej i gdzie podgrzewa się ją również dosyć drogą energią, np. paliwami (olejem opałowym czy gazem płynnym), lub energią elektryczną.

Kolektory słoneczne a projekt domu

Jednym z głównych warunków decydujących o możliwości zastosowania kolektorów słonecznych jest odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata, umożliwiające optymalne wykorzystanie najbardziej nasłonecznionych połaci dachowych na lokalizację paneli. Dlatego racjonalność ich montażu jest zależna od warunków naturalnych działki, jaką dysponuje inwestor. Ponadto ze względu na dość duże wymiary zasobnika wodnego magazynującego ciepłą wodę możliwość zaprojektowania/zamontowania takiej instalacji w poszczególnych projektach/domach jest uwarunkowana wielkością pomieszczenia gospodarczego – kotłowni.


Pozostałe instalacje:

 Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
 Instalacje inteligentne
 Pompa ciepła gruntowa + ogrzewanie podłogowe
 Kominek z płaszczem wodnym
 Ogrzewanie podłogowe

© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek