Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

Jak działa wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechanicznaz odzyskiem ciepła dzięki automatycznej wymianie powietrza i zastosowaniu wymiennika ciepła efektywniej wykorzystuje energię potrzebną do ogrzania budynku i minimalizuje jej straty.

W budynkach z tradycyjnym systemem wentylacji grawitacyjnej cyrkulacja powietrza działa w następujący sposób: chłodne powietrze jest dostarczane do wnętrza budynku poprzez wietrzenie lub nawiewniki okienne, a następnie po ogrzaniu opuszcza budynek kominami wentylacyjnymi. W ten sposób energia potrzebna do ogrzania powietrza jest bezpowrotnie tracona. Ponadto ten rodzaj wentylacji jest uzależniony od zewnętrznych czynników klimatycznych (np. temperatury), na które nie mamy wpływu, a zatem jej sprawność może być ograniczona.

W wypadku zastosowania wentylacji mechanicznej obieg powietrza jest sterowany automatycznie. Czerpnia zasysa świeże, chłodne powietrze z zewnątrz, które następnie po ogrzaniu w wymienniku, czyli tzw. rekuperatorze, jest rozprowadzane przewodami do wszystkich pokoi. W tym samym czasie z kuchni i pomieszczeń sanitarnych jest wyciągana taka sama ilość zużytego powietrza i w ten sposób cykl zostaje zamknięty. Dzięki zastosowaniu rekuperatora uzyskuje się wymierne oszczędności w kosztach ogrzewania. Automatyczna cyrkulacja powietrza poza korzyścią finansową dodatkowo poprawia komfort użytkowania budynku, ponieważ sprawnie usuwa zanieczyszczone powietrze, reguluje wilgotność i utrzymuje odpowiedni mikroklimat, co jest niezwykle istotne dla zdrowia domowników. Reasumując, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to oszczędność finansowa w przyszłych kosztach eksploatacji oraz większy komfort. Należy jednak pamiętać o tym, że montaż tego systemu to kosztowna długoterminowa inwestycja (ze zwrotem poniesionych nakładów rozłożonym na kilkanaście lat).Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Oferowany przez nas projekt wentylacji mechanicznej jest w pełni wykonawczy tzn. określa dokładny przebieg tras przewodów wraz z zestawieniem i opisem wszystkich elementów. Projekt całej instalacji jest gruntownie przemyślany dlatego w możliwie najmniejszym stopniu wpływa na estetykę wnętrza. Główne piony przewodów nawiewnych i wywiewnych wyprowadzane są najczęściej z pomieszczeń gospodarczych parteru na poddasze nieużytkowe, a stamtąd w odpowiednich, najmniej widocznych miejscach poddasza użytkowego (np. szafach wnękowych lub narożnikach ścian) są opuszczane punktowo do poszczególnych pomieszczeń na parterze. Dzięki temu w większości pomieszczeń dolnej kondygnacji widoczne są jedynie anemostaty (nawiewniki), a wymagana powierzchnia sufitów do podwieszenia instalacji ogranicza się do niewielkiej strefy pomieszczeń gospodarczych. Sam rekuperator jest lokalizowany zazwyczaj w pobliżu garażu, w odpowiedniej odległości od pomieszczeń mieszkalnych – w celu izolacyjności akustycznej i minimalizowania docieranego do nich dźwięku wentylatora.

Część projektów domów z naszej oferty, które zostały opracowane w ostatnim czasie, posiada instalacje wentylacji mechanicznej w standardzie. W wypadku projektów wykorzystujących naturalną wentylację grawitacyjną zastosowanie rekuperacji będzie się wiązało z wprowadzeniem niewielkich zmian adaptacyjnych, polegających na likwidacji zbędnych przewodów wentylacji grawitacyjnej w kominach. Poza tą zmianą wentylacja mechaniczna nie ingeruje w żaden inny sposób w konstrukcję budynku. Pamiętaj, że decyzję o montażu wentylacji mechanicznej najlepiej podjąć jeszcze przed adaptacją projektu lub w trakcie jej przeprowadzania. Łatwo będzie wówczas wykreślić zbędne kanały wentylacji grawitacyjnej, co w przyszłości na etapie realizacji inwestycji przyniesie ci pewne oszczędności. Wcześnie podjęta decyzja o montażu instalacji umożliwia również bezproblemowe wykonanie w odpowiednich miejscach przepustów pionowych podczas wylewania stropów oraz ułożenie przewodów na poddaszu nieużytkowym. Ponadto jeślisz planujesz na etapie adaptacji zmiany funkcjonalne w projekcie domu np. modyfikacje wielkości i układu pomieszczeń należy równolegle dostosować projekt wentylacji mechanicznej.
Pozostałe instalacje:

Instalacje inteligentne
 Pompa ciepła gruntowa + ogrzewanie podłogowe
 Kominek z płaszczem wodnym
 Ogrzewanie podłogowe
 Kolektory słoneczne

© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek